Poziom:

Plansze do języka polskiego w szkole podstawowej

Język polski jako przedmiot w szkole podstawowej składa się z kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego, tworzenia wypowiedzi i samokształcenia. Szkoła ma za zadanie doskonalić zdolności posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie, m.in. o bogaty zasób słownictwa uczniów i przestrzeganie poprawności języka. Na pewno pomocne okażą się plansze dydaktyczne poświęcone gramatyce, ortografii czy interpunkcji.