Poziom:

Plansze matematyczne

Matematyka umożliwia poznawanie środowiska i opisywanie zjawisk. Radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych i rozwiązywanie problemów staje się dzięki niej prostsze. Bez umiejętności matematycznych podejmowanie dobrych decyzji, organizacja działań czy precyzyjne porozumiewanie się stają są niemożliwe. Tak samo jak właściwy rozwój intelektualny ucznia. Pomogą w nim plakaty matematyczne, które w przejrzysty sposób prezentują tajniki matematyki.