Biblioteka w Szkole

Od 29 lat najpopularniejszy miesięcznik dla nauczycieli.

Sprawdź promocję prenumeraty

Dlaczego warto?

1
Bo czytelnicy ocenili czasopismo na 5,5/6.
2
Bo od 29 lat jest to najpopularniejszy miesięcznik dla nauczycieli.
3
Bo stawiamy na praktykę, pomoc w codziennej pracy.
Artykuły są realne, bez zbędnej teorii i edukacyjnej fikcji.
4
Bo integrujemy środowisko bibliotekarzy.
Organizujemy akcje czytelnicze i od lat działamy na rzecz bibliotek.

By otrzymać jak na tacy...

...wszystko to, co przydatne w pracy:

porady praktyków, scenariusze zajęć, materiały repertuarowe, propozycje działań
promujących czytelnictwo, porady prawne i wiele innych.

By dostać prezenty:

+ kwartalnik
Biblioteka
Centrum
Informacji
+ plakat
co miesiąc
Torba czytelniczki: Pożeram książki
+ torba
pożeram książki
do prenumeraty
rocznej

By być w gronie osób...

...którym zależy na bibliotekach i czytelnictwie.

W 2016, 2017 i 2018 r. wraz z bibliotekami pobiliśmy rekord w masowym czytaniu – udział wzięło 459 tys. osób.
W 2013 r. z czytelnikami zorganizowaliśmy głośną w całej Polsce akcję „STOP likwidacji bibliotek”.


Darmowy egzemplarz

Bez żadnych zobowiązań i podawania danych.