Poziom:

Pomoce - edukacja patriotyczna

Podstawa programowa w kwestii edukacji obywatelskiej i patriotycznej stwierdza, że uczeń powinien potrafić analizować symbole narodowe i wyjaśnić, czym przejawia się postawa patriotyczna Polaka. Ponadto na każdym etapie edukacyjnym powinno kłaść się nacisk na kształtowanie i rozwijanie postawy patriotycznej, przy szacunku dla dorobku innych narodów. Plansze dydaktyczne poświęcone patriotyzmowi stanowią doskonałe wsparcie w tych zadaniach.