Poziom:

Plansze dla przedszkola

Celem wychowania przedszkolnego jest całościowe wsparcie rozwoju dziecka. Realizuje się je poprzez opiekę, wychowanie i nauczanie – uczenie się. Umożliwia to dzieciom odkrycie swoich możliwości, sensu działań i zbieranie doświadczeń na drodze kierującej do prawdy, piękna i dobra. Pomoce dydaktyczne dla przedszkoli pomogą dzieciom w osiągnięciu dojrzałości do nauki w szkole.