Poziom:

Wyposażenie świetlicy

Świetlica szkolna pełni we współczesnej edukacji bardzo istotną funkcję. Podstawa programowa wskazuje ją jako miejsce służące nie tylko do spędzania wolnego czasu, lecz także ważne miejsce wychowania poza zajęciami lekcyjnymi. Sprzyja temu dobre wyposażenie świetlicy w materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne.