Poziom:

Plansze o epokach kultury i literackich

Zgodnie z podstawą programową języka polskiego w liceum i technikom, uczeń powinien rozpoznawać tematykę i problematykę tekstów oraz związek z założeniami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi, a także podejmować nad nimi refleksje. plansze poświęcone epokom literackim, epokom sztuki, filozofii i kultury z pewnością będą doskonałym wsparciem dla polonisty w nauce tych założeń.