Poziom:

Plansze informatyczne

Uczniowie, którzy będą wkraczać w życie dorosłe i zawodowe, powinni być przygotowani do podjęcia wyzwań stawianych przez XXI wiek. Muszą więc znać zasady informatyki, by kiedyś stosować je w pracy i codziennym życiu. Nasze pomoce dydaktyczne z informatyki podejmują tak praktyczne tematy jak tworzenie prezentacji multimedialnych czy zachowanie bezpieczeństwa w internecie. Ponadto skupiamy się na edukacji medialnej - weryfikacji fake newsów, zapobieganiu hejtowi oraz zagrożeniom płynącym z portali społecznościowych.