Poziom:

Plansze biologiczne

Nauczanie biologii ma za zadnie m.in. rozwój u uczniów chęci poznawania świata i kształtowanie odpowiedniej postawy wobec przyrody oraz środowiska. Człowiek powinien poznać podstawy funkcjonowania świata. Te zadania podstawy programowej doskonale realizują nasze plansze dydaktyczne. Poświęcone są m.in. różnorodności biologicznej i środowiska przyrodniczego, a także ekologii. Bardzo ważnym elementem nauki biologii jest zdrowie. Dlatego nasze pomoce poruszają zagadnienia dotyczące anatomii i fizjologii człowieka, odżywiania i ochrony zdrowia.