Poziom:

Plansze historyczne

Z historią spotykamy się na przeróżnych płaszczyznach. Zaczynając od przeszłości „małej ojczyzny”, przez historię Polski i naszych sąsiadów, po historię powszechną. Po to, by zrozumieć czasy współczesne i podzielać wartości. Tym zadaniom edukacyjnym służą nasze plansze dydaktyczne z dziedziny historii.