Poziom:

Plansze do języka polskiego dla liceum i technikum

Język polski jako przedmiot w szkole ponadpodstawowej pozwala uczniom na poznanie dzieł literackich wchodzących w skład kulturowego dziedzictwa. Licealista, który jest już dojrzały intelektualnie, emocjonalnie i moralnie, jest w stanie kształtować system wartości i tożsamość. Pomogą mu w tym plansze dydaktyczne poświęcone epokom literackim, epokom kultury oraz najwybitniejszym pisarzom.