Poziom:

Plansze o ekologii

Podstawa programowa w kwestii ekologii wskazuje m.in., że uczeń powinien potrafić przedstawiać odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody i proponować racjonalne sposoby gospodarowania zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Plansze poświęcone ekologii rozwijają te zagadnienia i skupiają się na wielu innych, jak np. ochrona przyrody.