Poziom:

Plansze przyrodnicze

Celem przedmiotu przyroda jest przybliżenie uczniowi jego otoczenia, umożliwienie poznania składników krajobrazu i zależności, które zachodzą w przyrodzie. Edukacja powinna się skupić na okolicy szkoły i miejsca zamieszkania. Nauka odbywa się przez obserwację, badanie, doświadczanie i komunikowanie się z innymi. Wspierają ją plansze dydaktyczne, które wyjaśnią zagadnienia związane z ekologią, ochroną przyrody czy życiem roślin.