Poziom:

Plansze chemiczne i fizyczne

Chemia, jako przedmiot eksperymentalny, kładzie nacisk na projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń chemicznych. Towarzyszyć im mogą plansze dydaktyczne, które uzupełniają edukację empiryczną. Dzięki fizyce uczeń pozna uniwersalne prawa opisujące materię i zachodzące w niej procesy. Prawa, pojęcia i teorie fizyki doskonale prezentują się na naszych pomocach dydaktycznych.