Poziom:

Plansze geograficzne

Geografii jako przedmiot integruje wiedzę o środowisku przyrodniczym z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną, służąc wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Ma budować kompletny obraz świata i państwa, łączyć edukację przyrodniczą z regionalną. Powyższe wartości są wpisane w plansze dydaktyczne z dziedziny geografii, które proponujemy szkołom.