Biblioteka w Szkole 10/2017

Biblioterapia w szkole

14,00 zł | 52 stron

Produkt niedostępny

Dodatek Biblioterapia w Szkole jest dostępny w naszym sklepie

Zamawiam dodatek
Prenumerata

Co w numerze?

Dodatek: Biblioterapia w Szkole. W numerze także: nowe wyzwania dla wielu nauczycieli bibliotekarzy oraz podręcznikowy bałagan, z którymi muszą się mierzyć bibliotekarze na początku nowego roku szkolnego.

Zagadnienia

Podręcznikowy bałagan
3-4
Zagadnienia

Podręcznikowy bałagan

Komentarz do bieżącej sytuacji związanej z początkiem roku i dystrybucją podręczników. Chaos i pomyłki w dystrybucji kumulują się w bibliotekach szkolnych, które muszą ponosić konsekwencje złej organizacji.
Juliusz Wasilewski

Warsztat pracy

6-8
Warsztat pracy

Nowy rok szkolny i nowe wyzwania dla wielu nauczycieli bibliotekarzy

Artykuł poświęcony wyzwaniom związanym z nowym rokiem szkolnym po reformie edukacji. Omówienie najważniejszych problemów, takich jak nowy kanon szkolny i brak lektur, inspiracja czytelnictwa, nowe potrzeby ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Danuta Majkusiak
Łączenie baz w systemach firmy MOL
10-12
Warsztat pracy

Łączenie baz w systemach firmy MOL

Fachowe omówienie kwestii łączenia baz w systemach MOL z perspektywy nowych potrzeb bibliotek szkolnych w erze reformy systemu edukacji i łączenia księgozbiorów szkół podstawowych i gimnazjów.
Aleksander Radwański
14-15
Warsztat pracy

Głośne czytanie na wiele sposobów

Prezentacja i podsumowanie działań zespołu szkół w zakresie organizacji imprez opartych na idei głośnego czytania. W ciągu kilku lat powstało wiele ciekawych inicjatyw, które stały się wizytówką szkoły i przyczyniły do jej promocji w środowisku lokalnym.
Izabela Łyszkiewicz
15
Warsztat pracy

Zaskocz czytelnika – używając wierszyka

Pomysł na prostą akcję mającą na celu zwrócenie uwagi uczniów na niektóre sprawy porządkowe. Żeby było zabawniej i przyjemniej, można nadać im formę wierszyków i przykleić w „strategicznych” miejscach. 
Agnieszka Kownatka-Ruszkowska

Prawo w szkole

Nieformalna świetlica w bibliotece?
17-18
Prawo w szkole

Nieformalna świetlica w bibliotece?

Organ prowadzący zdecydował, że świetlica szkolna będzie czynna od 12:30. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczą w tym czasie w lekcjach, mają być w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Czy to jest zgodne z prawem?
Dariusz Skrzyński
Prawnik odpowiada
18-19
Prawo w szkole

Prawnik odpowiada

W tym numerze odpowiedzi na takie zagadnienie, jak: określenie stanowiska w świadectwie pracy nauczyciela biblioteki; zatrudnienie bibliotekarza, który ukończył filologię polską; kwalifikacje do pracy w bibliotece; przejście między budynkami w ramach czasu pracy.
Dariusz Skrzyński
Udostępnianie filmów, audiobooków, e-booków przez biblioteki szkolne
20-23
Prawo w szkole

Udostępnianie filmów, audiobooków, e-booków przez biblioteki szkolne

W jaki sposób biblioteka może legalnie gromadzić zbiory audiowizualne? O co powinna zadbać w momencie ich udostępniania, aby było to zgodne z literą prawa?
Dariusz Skrzyński

Czytelnik w bibliotece

Andrzejkowe tradycje w bibliotece szkolnej
24-25
Czytelnik w bibliotece

Andrzejkowe tradycje w bibliotece szkolnej

Propozycja imprezy andrzejkowej do zorganizowania w bibliotece szkolnej. Spotkanie odbywa się pod hasłem „Słodkie Wróżby Andrzejkowe”. 
Elżbieta Kasprzyszak
26-27
Czytelnik w bibliotece

Zoo w bibliotece

Opis akcji organizowanej w bibliotece szkolnej z okazji Miesiąca Dobroci dla Zwierząt i Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Jak połączyć promocję czytelnictwa z tematyką praw zwierząt?
Agnieszka Szrubarz
Chciane czy niechciane? Ciąże nastolatek w literaturze dla młodzieży
28-29
Czytelnik w bibliotece

Chciane czy niechciane? Ciąże nastolatek w literaturze dla młodzieży

Scenariusz lekcji poruszającej temat przedwczesnej inicjacji seksualnej młodzieży oraz wynikających z tego konsekwencji. Zachęca uczniów do dyskusji na podstawie wiedzy pozyskanej podczas lekcji wychowania do życia w rodzinie, informacji z mediów lub (o ile uczniowie zetknęli się z przypadkami wczesnego rodzicielstwa i chcą...
Agnieszka Olszanowska

Przegląd książek

Przegląd książek
30-31
Przegląd książek

Przegląd książek

Przegląd nowości wydawniczych, polecanych do uzupełnienia księgozbioru biblioteki szkolnej. Dział redaguje BERNADETA LISTWOŃ, autorka bloga o książkach dla dzieci i młodzieży „Półeczka z książkami”.
Bernadeta Listwoń

Dodatek:
Biblioterapia w Szkole 10/2017

Literatura jako przestrzeń do dialogu z uczniem
2

Literatura jako przestrzeń do dialogu z uczniem

Czytanie kieruje każdego człowieka w stronę nieustannego rozwoju. Przekonani o wartości czytania, już po raz drugi proponujemy Państwu dodatek zatytułowany „Biblioterapia w Szkole”. Mamy nadzieję, że zawarte w nim scenariusze z elementami biblioterapii staną się inspiracją do Państwa własnych aktywności w pracy z...
Wanda Matras-Mastalerz
Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych
3-4

Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o wartościach ludycznych i empatii

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o wartościach ludycznych i empatii. Treści przekazywane: Znaczenie wartości niematerialnych (znaczenie ludyczności); dobre relacje ze zwierzętami; pozytywny wpływ obecności zwierząt; promowanie przyjaźni do zwierząt, rozwijanie empatii.
Roksana Kociołek-Kaszyńska
5

„Moje atuty: odkrywam i wykorzystuję!” Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii

Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii. Temat: właściwa samoocena, odkrywanie mocnych i dobrych stron.
Dorota Bełtkiewicz
6-7

„Mądrość mieszka w nas, musimy tylko z nią rozmawiać” Czym jest mądrość w życiu człowieka?

Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej, którego tematem jest istota mądrości. Cele: zrozumienie istoty mądrości; rozwój umiejętności przewidywania konsekwencji swoich czynów; kształcenie odpowiedzialności za podejmowane wybory.
Iwona Bukowska
8

Elmer – akceptacja inności

Cele zajęć: uczeń – zna i rozumie termin: „tolerancja”; umie zdefiniować pojęcie tolerancji; wskazuje charakterystyczne cechy swojego wyglądu; Wie, że należy akceptować osoby różniące się od nas.
Joanna Szymczak-Ryczel
„Przyjaciele: są mimo wszystko!”
9

„Przyjaciele: są mimo wszystko!” Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii

Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii. Prowadzący wita dzieci, prosi o wypisanie imion na kartonowych kółkach (uczestnicy mogą wybrać kolor) i przyklejenie ich taśmą (jako wizytówek). Uczniowie zasiadają w kręgu, prowadzący opowiada lub odtwarza nagranie bajki Mimo wszystko… chcę mieć przyjaciół! Meduza Matylda...
Dorota Bełtkiewicz
Inny nie znaczy gorszy
10

Inny nie znaczy gorszy – tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu

Prowadzący rozpoczyna dyskusję o tolerancji i stereotypach, kierowaną pytaniami: czym jest tolerancja? Czym jest „inność”? Skąd biorą się stereotypy? W jaki sposób traktowane są osoby niemieszczące się w ogólnie przyjętych standardach wyglądu (są otyłe, zbyt szczupłe, rude, zbyt wysokie, zbyt niskie itp.)? Czym...
Agata Krajewska
Radości i smutki bycia mamą
11

Radości i smutki bycia mamą O prawach do swoich potrzeb

Cele: zmiana postawy wobec problemu braku szacunku dla mamy; zwrócenie uwagi na potrzeby innych; wyrabianie nawyku samodzielności.
Beata Basiura, Teresa Misztal
12

„Sz(ż)ycie na miarę” Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartościach niematerialnych

Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartościach niematerialnych.
Roksana Kociołek-Kaszyńska
13

„Tu mogę czytać świat…” Niebiańska Biblioteka

Cele – uczestnik: dostrzega wartość książek i czytania w życiu człowieka; tworzy z książek „Biblioteczną piramidę wartości”;jako „badacz” zna i rozumie znaczenie sformułowania „podwójne życie książki”; tworzy kreatywną książkę – lapbook zatytułowany „Niebiańska Biblioteka”.
Elżbieta Bukowiec
14

Nie wierzmy plotce Scenariusz o sile słów

Cele: poznanie mechanizmu powstawania plotki; wskazanie konsekwencji mówienia nieprawdy; uświadomienie, jak bardzo może skrzywdzić człowieka pochopna ocena jego postępowania; rozwijanie empatii i twórczego myślenia.
Urszula Zybura-Zadworna
15-16

Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością

Temat: Postrzeganie inności w kategoriach pozytywnych, jako elementarnej cechy własnej, a nie synonimu zagrożenia lub kogoś obcego.
Jolanta Molenda-Bieniecka
17-18

Ja po prostu mam cel! O tym, dlaczego warto dążyć do celu

Temat: Cele i sposoby ich osiągania – co pomaga, a co przeszkadza w realizacji celów? Cele:uświadomienie, że każdy może osiągnąć swój cel, trzeba tylko spróbować to zrobić; podnoszenie samooceny.
Lidia Ippoldt
18-19

„Emocjonalny zawrót głowy”: zajęcia z elementami biblioterapii

Uczeń po zajęciach: potrafi rozpoznać i nazwać emocje u siebie i innych; wie, jak się przejawiają negatywne reakcje na złość, gniew, strach, i potrafi je opanować; potrafi rozpoznać i nazwać źródło złości, strachu, gniewu; dostrzega związek między myśleniem i odczuwaniem a zachowaniem.
Ewa Bońdos