Co w numerze?

Darmowy dodatek:

Biblioterapia w szkole

 

Gratis:

Plakat "Jedna książka może zmienić świat"

 

Tematy z okładki:

  • Biblioterapia
  • Wypożyczanie na wakacje
  • Rodzinne czytanie

Zagadnienia

Biblioteki szkolne w projekcie „Prawa oświatowego”
4
Zagadnienia

Biblioteki szkolne w projekcie „Prawa oświatowego”

Komentarz na temat przedstawionego przez MEN projektu zmian w ustawie o systemie oświaty, a właściwie projektu nowej ustawy, która ma mieć tytuł „Prawo oświatowe”. W stosunku do obecnie obowiązującej ustawy w projekcie przedstawionym 16 października jest kilka zmian dotyczących bibliotek szkolnych.
Juliusz Wasilewski

Warsztat pracy

Wypożyczanie na wakacje
6-7
Warsztat pracy

Wypożyczanie na wakacje

Jednym z warunków uzyskania dotacji na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest „dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich”.
Danuta Majkusiak
15-18
Warsztat pracy

Aktywizacja lokalnego środowiska bibliotekarskiego Opis i analiza przypadku edukacyjnego

Studium przypadku zaczerpnięte z codziennej pracy dydaktycznej. Przedstawiony przypadek edukacyjny może stać się źródłem inspiracji w zakresie współpracy między biblioteką pedagogiczną a bibliotekami szkolnymi.
Kamila Jakubczyk

Prawo w szkole

Prawnik odpowiada
8-9
Prawo w szkole

Prawnik odpowiada

Odpowiedzi na następujące zagadnienia: Zakres badań okresowych nauczycieli Nagroda w czasie urlopu macierzyńskiego Wynagrodzenie w czasie urlopu zdrowotnego Czy można obniżyć lub zawiesić dodatek motywacyjny? Godziny ponadwymiarowe dla niepełnoetatowca Wynagrodzenie za pracę w wakacje
Dariusz Skrzyński

Czytelnik w bibliotece

10
Czytelnik w bibliotece

Książkowa lista przebojów

Jak się dowiedzieć, co naprawdę czytają uczniowie? Pomysł na przeprowadzenie wśród uczniów plebiscytu na ulubione książki.
Elżbieta Kasprzak
12-14
Czytelnik w bibliotece

Wybory lektury szkolnej

Są książki, które uczniowie naprawdę chcą czytać. Warto poznać te tytuły, włączyć je do zbiorów biblioteki szkolnej oraz listy omawianych lektur.
Marzena Tyl
Rodzinne czytanie
19-20
Czytelnik w bibliotece

Rodzinne czytanie

Pomysł na zaangażowanie rodziców uczniów w pracę z lekturą i dbałość o czytelnictwo. Nietypowa lekcja inspirowana tomem opowiadań Sempégo i Gościnny’ego Mikołajek i inne chłopaki z zamianą ról oraz ciekawe konkurencje w parach.
Karolina Szostak-Lubomska
21-22
Czytelnik w bibliotece

Baśniowy świat. Konkurs ze znajomości baśniowej klasyki

Konkurs czytelniczy przeznaczony dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej w formie krzyżówki i testu. Scenariusz można wykorzystać jako konkurs czytelniczy, na zajęciach świetlicowych, bibliotecznych czy kole zainteresowań.
Anna Maciąg

Scenariusze

Byłam jedyną cichociemną…
23-25
Scenariusze

Byłam jedyną cichociemną… Scenariusz z okazji Roku Cichociemnych

Montaż poezji i prozy poświęcony Elżbiecie Zawackiej ps. „Zo”, matematyczce, naukowczyni, Damie Orderu Białego, kurierce Komendy Głównej AK, jedynej spośród 15 kandydatek, która pomyślnie przeszła trening i służyła potem w szeregach Cichociemnych.
Barbara Wanda Jachimczak

Przegląd książek

Przegląd książek
26-27
Przegląd książek

Przegląd książek

Przegląd nowości wydawniczych, polecanych do uzupełnienia księgozbioru biblioteki szkolnej. Dział redaguje BERNADETA LISTWOŃ, autorka bloga o książkach dla dzieci i młodzieży „Półeczka z książkami”.
Bernadeta Listwoń

Dodatek:
Biblioterapia w Szkole 10/2016

Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia
2
Biblioterapia w szkole

Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia

Wstępniak wyjaśniający założenia dodatku "Biblioterapia w Szkole" oraz znaczenie biblioterapii.
Wanda Matras-Mastalerz
Dać szansę mocy książki
3-5
Biblioterapia w szkole

Dać szansę mocy książki Rozmowa o biblioterapii

Z Genowefą Surniak – prezesem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego – rozmawia dr Wanda Matras-Mastalerz.
Genowefa Surniak
6
Biblioterapia w szkole

Co wpłacę na Bankowe Konto Emocji? Scenariusz o tym, co warto gromadzić

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych budowaniu relacji międzyludzkich. Dla dzieci w wieku 9-11 lat.
Marta Chrabąszcz
7-8
Biblioterapia w szkole

Nie wszystko można kupić Scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych systemowi wartości. Dla dzieci w wieku 7-10 lat.
Roksana Kociołek-Kaszyńska
8-9
Biblioterapia w szkole

Strefa Miau! Akceptujemy różnorodność

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych empatii, tolerancji, akceptacji różnorodności i budowaniu relacji. Dla dzieci w wieku 6-8 lat.
Grażyna Anna Sabiłło
Co by było, gdyby morze przestało szumieć?
10
Biblioterapia w szkole

Co by było, gdyby morze przestało szumieć? O istocie człowieczeństwa i poczuciu własnej wartości

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych wartościom i samoakceptacji. Dla dzieci w wieku 9-11 lat.
Elżbieta Bukowiec
Największy dar… przyjaźń.
11
Biblioterapia w szkole

Największy dar… przyjaźń. O trudnej sztuce nawiązywania relacji

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych przyjaźni.
Anna Walska
12
Biblioterapia w szkole

Młody Książę: Ja i moja planeta O realizacji życiowych celów

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych planowaniu przyszłości i realizacji marzeń.
Dorota Bełtkiewicz
13
Biblioterapia w szkole

Młody Książę: Ja i mój kwiat Przyjaźń i miłość – co to takiego?

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych relacjom: przyjaźni i miłości.
Dorota Bełtkiewicz
Maski
14
Biblioterapia w szkole

Maski czyli próba poznania samego siebie

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych samoakceptacji, poznaniu siebie i wyrażaniu emocji.
Grażyna Anna Sabiłło
15
Biblioterapia w szkole

Moje miejsce na ziemi O ważnych decyzjach życiowych

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych podejmowaniu życiowych decyzji.
Lidia Ippoldt
Gdybym miał marzenia
16
Biblioterapia w szkole

Gdybym miał marzenia Dlaczego zawsze warto marzyć

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych marzeniom.
Lidia Ippoldt
17
Biblioterapia w szkole

Życie ponad wszystko O sensie życia z chorobą

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych zmaganiu się z chorobą.
Paulina Knapik, Izabela Ronkiewicz-Brągiel
Tylko jeden drink…
18-19
Biblioterapia w szkole

Tylko jeden drink… Dlaczego warto być odpowiedzialnym

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych poświęconych odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.
Marta Jesionek